پژوهشنامه دیوان- اخبار نشریه
الزامات ارسال مقاله در سایت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
همکاران محترم
به اطلاع می رساند بر اساس ضوابط و مقررات چنانچه مقالات یا گزارش های بار گذاری شده از سوی شما در سایت پژوهشنامه به هر نحوی در همایش، سمینار، مجله، نشریه و مواردی از این دست چاپ یا ارائه شده باشد، نه تنها اثر ارسال شده چاپ نخواهد شد بلکه عواقب سازمانی و انضباطی این مسئله نیز مستقیما متوجه ارسال کننده مقاله خواهد بود. از همین رو تقاضا می شود از ارسال مقالات و گزارش هایی که به نحوی از انحا در داخل یا خارج از سازمان منتشر شده اند جدا خودداری فرمایید.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه دیوان:
http://pnameh.dmk.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب