پژوهشنامه دیوان- اخبار نشریه
پذیرش خلاصه پایان نامه های مرتبط

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری، پذیرش و چاپ خلاصه پایان نامه های مرتبط با نیازهای دیوان محاسبات کشور آغاز شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن81402218-021 تماس بگیرید.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه دیوان:
http://pnameh.dmk.ir/find.php?item=1.43.13.fa
برگشت به اصل مطلب