پژوهشنامه دیوان- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها
تلفن: 81402218-021
آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و برنامه ریزی، دفترمطالعات، تدوین استانداردها و دستورالعمل ها
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه دیوان:
http://pnameh.dmk.ir/find.php?item=1.57.12.fa
برگشت به اصل مطلب